M. Bouvin & Partners Personuppgifts- och Integritetspolicy

Allmänt om behandling av personuppgifter

Självklart är din integritet viktig för M. Bouvin & Partner AB, med särskilt firmanamn Bouvin Executive Academy (”M. Bouvin & Partners”). Nedan ges information för din kännedom.

M. Bouvin & Partners samlar in personuppgifter (d.v.s. uppgifter som kan kopplas till dig som person), så som t.ex. förnamn, efternamn och e-postadress. Det sker när du registrerar ett konto för användande av denna e-kursplattform ("e-kursplattformen") och vid köp eller gratis tillgång till någon av kurserna på e-kursplattformen. Personuppgifterna behandlas enligt EU-förordningen General Data Protection Regulation (”GDPR”), som träder i kraft den 25 maj 2018.

Ansvarig för behandlingen är M. Bouvin & Partners, som månar om din integritet och skydd från otillbörlig åtkomst av dina personuppgifter.

Även Teachable Inc ("Teachable"), som tillhandahåller och driver e-kursplattformen samlar in personuppgifter om dig och ansvarar för den behandlingen. Läs Teachables policy gällande integritet m.m.

Personuppgifter som M. Bouvin & Partners behandlar

M. Bouvin & Partners samlar in och behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för ändamålet.

Ditt namn och din e-postadress samlas in när du registrerar konto för tillgång till e-kurser och gratis verktyg (som t.ex. meditationer) här på e-kursplattformen. För e-kurser där betalning krävs samlas även sedvanliga uppgifter för betalning in (främst kontokortuppgifter), vilka uppgifter lämnas vid köpet genom leverantören Teachable (se längre ned). Personuppgifterna behövs för ditt konto och användande av tjänsten. Ändamål och laglig grund är således uppfyllande av avtal. Personuppgifterna behandlas så länge ditt konto kvarstår eftersom du har tillgång till e-kursen/verktyget så länge du önskar.

Vidare lagras vissa tekniska uppgifter per automatik. Vissa av dessa uppgifter kan ses som personuppgifter (så som t.ex. ip-adress om det kan kopplas till dig som fysisk person) och de behandlas genom lagring.

När så särskilt anges innebär registrering på e-kursplattformen även prenumeration på inspirationsbrev/nyhetsbrev. Du kan själv avsluta sådan prenumeration när du vill (d.v.s. återkalla ditt samtycke) genom en enkel knapptryckning i respektive utskick.

Överföring till annan än M. Bouvin & Partners

e-kursplattformen drivs av Teachable. Personuppgifterna som samlas in genom e-kursplattformen förs därför över till Teachable som också behandlar dem. Det kan särskilt nämnas att betalningsuppgifter samlas in och behandlas av Teachable (inte av M. Bouvin & Partners). Läs därför mer i Teachables policy (länk ovan).

e-postadressen du anger och använder för tillgång till e-kursplattformen förs av M. Bouvin & Partners även över till The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (”Mailchimp”), vars CRM-system för hantering av e-postadresser används av M. Bouvin & Partners . Här hittar du Mailchimps policy.

Teachable och Mailchimp är företag med placering i USA, vilket är ett s.k. tredje land enligt GDPR (d.v.s. utom EU). Båda är stora internationella organisationer vilka eftersträvar att följa GDPR.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter ändrade eller raderade, så länge det inte strider mot bindande lag. Allt du behöver göra är att:

  • För personuppgifter i samband med prenumeration av inspirationsbrev/nyhetsbrev, klickar du bara på länken för ditt önskemål som finns längst ner i varje mail-utskick.
  • För personuppgifter i samband med e-kurser och gratismaterial på e-kursplattformen skickar du ett mail till [email protected] och anger tydligt ditt önskemål. Observera att om du begär borttagning av e-postadress förlorar du även tillgången till webbkursen/verktyget som kräver att du har ett konto genom din e-postadress.

Du har även rätt att få information om vilka personuppgifter som M. Bouvin & Partner behandlar. Om du vill använda den rätten skickar du ett mail till [email protected] med din begäran.

Om du anser att M. Bouvin & Partners inte behandlar dina personuppgifter enligt GDPR kan du anmäla ditt missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten ("IMY"). Hos IMY hittar du även mer information om GDPR och dess tillämpning Integritetsskyddsmyndigheten | IMY

Kontaktuppgifter till M. Bouvin & Partners:

Postadress:

M. Bouvin & Partners
Näbbabergsstigen 24
444 41 Stenungsund

Telefon:

+46 (0)70 37 31 507

Mail:

[email protected]